BEZPŁATNE ZAJĘCIA DODATKOWE DLA ÓSMOKLASISTÓW ONLINE
Celem projektu jest wsparcie uczniów w rozwoju aby mogli jak najlepiej przygotować się do startu w szkole średniej.

Zajęcia dodatkowe będą realizowane bezpłatnie w systemie online w soboty w godzinach 9:00 - 14:00. Dokładne godziny zostaną ogłoszone po zapisach dla danego województwa.

  • Zajęcia przygotowujące do olimpiady informatycznej juniorów (2 i 3 etap)
  • Programowanie gier
  • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
  • Podstawy cyberbezpieczeństwa
Uczeń może wybrać jedną z czterech ścieżek: